прием и такси

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

Защо да изберете нас

Частна детска градина „Звездичка“ притежава собствена база и е еталон за съвременно и модерно детско заведение. Красивият двор, многото зеленина, пързалката, люлките, пясъчника и возилата допринасят за здравословното пребиваване на децата в детската градина.

РАБОТИМ СЪС „СЛЪНЧЕВИ ЗАЙЧЕТА“ И „ЗЛАТНО КЛЮЧЕ“

Програми, одобрени от МОН и в съответствие с държавните образователни изисквания

АДЕКВАТНА ГРИЖА ЗА ВАШИТЕ ДЕЦА

Мотивиран и сплотен екип, който използва разнообразни дидактични пособия за работа с децата

ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

COOKIE AND FRIENDS/ OXFORD/

ДЕЙНОСТИ ПО ЖЕЛАНИЕ

Ателие „Работилничка за мечти“ Aтелие „Танци - модерни и спортни“
Ателие „Бойни изкуства" Плуване - Ски

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС

Частна детска градина „Звездичка“ притежава собствена база и е еталон за съвременно и модерно детско заведение. Красивият двор, многото зеленина, пързалката, люлките, пясъчника и возилата допринасят за здравословното пребиваване на децата в детската градина.

РАБОТИМ СЪС „СЛЪНЧЕВИ ЗАЙЧЕТА“ И „ЗЛАТНО КЛЮЧЕ“

Програми, одобрени от МОН и в съответствие с държавните образователни изисквания

ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

COOKIE AND FRIENDS/ OXFORD/

АДЕКВАТНА ГРИЖА ЗА ВАШИТЕ ДЕЦА

Мотивиран и сплотен екип, който използва разнообразни дидактични пособия за работа с децата

ДЕЙНОСТИ ПО ЖЕЛАНИЕ

Ателие „Работилничка за мечти“ Aтелие „Танци - модерни и спортни“ Ателие „Бойни изкуства" Плуване - Ски

ПРИЕМ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕТЕ В ЧДГ „ЗВЕЗДИЧКА“:

При кандидатстване в ЧДГ "Звездичка" се подписва договор в два екземпляра, по един за всяка страна. Препоръчително е срещите да се провеждат онлайн с оглед на епидемичната обстановка в страната. В договора са описани коректно зодълженията на ДГ и задълженията на родителя.

ТАКСИ

ние можем да удовлетворим
нуждите на вашето дете

Осигуряваме безопасна и близка до домашната среда

Месечната такса включва:

Допълнителни дейности по желание:

Допълнителни
такси:

ДНЕВЕН РЕЖИМ

обучение, хранене, забавления

Дневният режим включва занимания по основните образователни направления, съобразени с държавните образователни изисквания. Чрез индивидуален план на обучение, децата от подготвителните ( предучилищни ) групи получават сертификат за завършен подготвителен клас съобразно изискванията на МОН. 

Обучението следва възрастово разпределение по държавните образователни изисквания. Започва от  2 годишните и завършва с 6-7 годишните дечица.

Храната се приготвя от външна кетъринг компания, доставя се в рамките на 1 час след приготвянето ѝ. Хранителният режим е съобразен с изискванията за здравословно хранене. Правилното хранене и добрите маниери също са сред нашите приоритети.

МЕНЮТО Е ИЗГОТВЕНО ПО НАРЕДБА 6 ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦА .

08.00-08.30 – ПРИЕМ НА ДЕЦАТА
08.30-08.45 – УТРИННА ГИМНАСТИКА
08.45-09.15 – ЗАКУСКА
09.15-11.00 – ПЕДАГОГИЧЕСКИ СИТУАЦИИ 
10:00 – ВТОРА ПОДКРЕПИТЕЛНА ЗАКУСКА
11.00-12.00 – СПОРТНО-ПОДГОТВИТЕЛНИ ИГРИ И РАЗХОДКИ НА ОТКРИТО
12.00-13.00 – ОБЯД И ТОАЛЕТ
13.00-15.00 – СЛЕДОБЕДЕН СЪН
15.15-15.30 – СЛЕДОБЕДНА ЗАКУСКА
15.30-16.30 – ПЕДАГОГИЧЕСКИ СИТУАЦИИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
16.30-18.00 – ИЗПРАЩАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДГ

ЗА ПОВЕЧЕ ВЪПРОСИ ИНФОРМАЦИЯ

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС