Частна детска градина Звездичка предлага:

Адекватна грижа за вашите деца

Адекватна грижа за вашите деца

Мотивиран и сплотен екип, който използва разнообразни дидактични пособия за работа с децата

Дейности по желание

Дейности по желание

Ателие „Работилничка за мечти“ - Aтелие „Танци - модерни и спортни“ - Ателие „Бойни изкуства" - Плуване - Ски

Обучение на децата по английски език

Обучение на децата по английски език

по системите GET READY (OXFORD) и ENGLISH ADVENTURE (LONGMAN)

Работа с АБВ игри на издателство "Просвета"

Работа с АБВ игри на издателство "Просвета"

Програми, одобрени от МОН и в съответствие с държавните образователни изисквания

Звездичка съобщава