За нас

ДЕТСКА ГРАДИНА ЗВЕЗДИЧКА

Лиценз РД 14-163/14.10.2004 година

Децата са нашето най-голямо богатство и заслужават най-доброто.

От крехката розова пъпка
…разкошен разцъфва цветът.
..От малката, първата стъпка
започва най-дългия път.
Г. Струмски

Първите стъпки в детската градина, с които започва дългият път на живота, трябва да бъдат в красива обстановка и да развиват творческия потенциал на детската личност.

Цел в работата:

Хуманно отношение към детето и родителите
Индивидуален подход към всяко дете
Възпитание на високоинтелигентни, емоционално удовлетворени, истински щастливи, със самочувствие деца
Развитие на личностния потенциал, на неговите интереси, способности и заложби
Висок здравно-хигиенен стандарт