Дневен режим

08.00-08.30 – ПРИЕМ НА ДЕЦАТА
08.30-08.45 – УТРИННА ГИМНАСТИКА
08.45-09.15 – ЗАКУСКА
09.15-11.00 – ПЕДАГОГИЧЕСКИ СИТУАЦИИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
11.00-12.00 – СПОРТНО-ПОДГОТВИТЕЛНИ ИГРИ И РАЗХОДКИ НА ОТКРИТО
12.00-13.00 – ОБЯД И ТОАЛЕТ
13.00-15.00 – СЛЕДОБЕДЕН СЪН
15.15-15.30 – СЛЕДОБЕДНА ЗАКУСКА
15.30-16.30 – ПЕДАГОГИЧЕСКИ СИТУАЦИИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
16.30-18.00 – ИЗПРАЩАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДГ

Share this Post