Танци – модерни и спортни

Значението на музиката като емоционално стимулиращо средство дава основание тя да се счита за съществен фактор при активиране на дейността на опорно-двигателния апарат. Успоредно с това, неоспоримо е въздействието на музиката върху цялостното духовно формиране на личността.

Танците са от голямо значение за физическото укрепване на децата, за създаване на правилна пространствена ориентация. Танцът формира положително отношение към физическата активност, нуждата от движение и спорт.

Share this Post